صفحات پاپ آپ

∻⊱ ترنم عشق طنین زندگی ∻⊱

کـــــافه هفتــــــاد

 

طـــوفـــانــی ام مـی کــنـی


بـــا چـشمـهـایـی کـه


آرام تـــر از آرامـش اســت !!

 تاريخ : 12 / 4 / 1393برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

آدم گاهی چه گرم می شود

 

به یک ” هستـــــــــــــــــــــم ” 


به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ” ،


به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ” !


به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش” …تاريخ : 12 / 4 / 1393برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

pic1.jpgتاريخ : 28 / 2 / 1393برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |تاريخ : 28 / 2 / 1393برچسب:کافه هفتاد, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

جهنمی به پا میکند دلم

وقتی شعری بیاید

و تو

میان آن نباشی ...

 

 

 
تاريخ : 3 / 7 / 1391برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

در زندگی

جوری باش

که عمری با تو بودن، یک لحظه ؛

و لحظه ای بی تو بودن،

یک عمر باشد .تاريخ : 30 / 6 / 1391برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

آموخته ام  كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد

فقط دستی است برای گرفتن دست او ،

 وقلبی است برای فهمیدن وی .

 

 

آموخته ام تنها كسی كه مرا در زندگی شاد

می كند كسی است كه به من می گوید :

 تومرا شاد كردیتاريخ : 28 / 6 / 1391برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

 

                                         دلتنگی

                             عین آتش زیر خاکستر است

                              گاهی فکر میکنی تمام شده

                                     اما یک دفعه

                               همه ات را آتش میزند ...

 

 تاريخ : 23 / 6 / 1391برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

هر وقت به مهربانی های تو فکر میکنم ،

با خودم می اندیشم

که چگونه ممکن است

فرشته ای در چنین ارتفاع پایینی پرواز کند !!!!!!!!!

 

 

 تاريخ : 20 / 6 / 1391برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

                      

                             تا آسمان خیال تو چقدر راه است؟

                                      دوبال برایم کافیست؟

                                     میخواهم به هوای تو ،

                                     در هوای تو اوج بگیرم

                                    منتظرم می مانی ؟!؟!

 

   تاريخ : 20 / 6 / 1391برچسب:, | | نویسنده : FoadjOOn :) |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

کـــــافه هفتـــــــاد

کـــــافه هفتـــــــاد